Mona L. Christiansen - Formand

Henvendelser til

Langebæk Pensionistforening:


Formand   Ulla Nielsen


Tlf.     29643698

Mail:  u-g@stensvednet.dk

Øvrige bestyrelse:

Næstformand Maja Andersen

Kasserer Jette Abild                                     

Sekretær Karen Nielsen                                                           

Anne Lise Jensen

Hanne Jørgensen

Hanne Breiner     Tlf.  24243166        

(tilmelding til arrangementer)


1. Suppleant Christian Mortensen 


Bemærk - Der afholdes bestyrelsesmøder i perioden fra oktober til marts

- og er der emner, der ønskes behandlet, kan formanden Ulla Nielsen kontaktes...................................................................................................................................................................................................

Langebæk Krolf


Kontaktpersoner:


Formand     Bent Larsen                         Tlf.  41472413

Kasserer     Erik Skovgaard Nielsen      Tlf.  22629750

..............................................................................................................................................................................................

Øvrige tillidsposter

Revisorer                                                 Holger Fugl Jacobsen og Bruno Olsen


Revisorsuppleant                                   


Baneforvalter   Krolfanlæg m.m.          Ole Lambert Henriksen