Hvor spiller vi . . . . . . 


Baneanlæget er beliggende:  Møllevænget, 4771 Kalvehave


Indkørsel finder sted fra Kirkevejen i Kalvehave og her er den høje antennemast et godt pejlemærke for, hvor du finder os.


Klubhuset rummer kontorlokale, toiletter og køkken, samt flag til afmærkning af huller (banerne).

Der er et mindre overdækket areal, samt opstillet nogle bænke i tilknytning til klubhuset.

Nærliggende forefindes et materielskur.

          

i283163839638673252
i283163839638673255
i283163839638673259
i283163839638673371
i283163839638673383