Et "udpluk af informationer" fra Opstartsmødet tirsdag 20 februar kl. 13.00 - 15.00


Efter velkomst og valg af ordstyrer, orienterede Formanden om kommende aktiviteter og fremhævede bl.a. afvikling af aftenkrolf hos os (lørdag 21. eller 28 september), samt at SeniorMotion & Trivsel i Vordingborg kommer på besøg mandag 10 juni kl. 10.00 for at vi sammen kan hygge os og spille krolf.

Der kan som følge af den seneste tids nedbørsmængder drages tvivl om hvornår vi reelt kan benytte banerne - der er i aktivitetsoversigten anført 5 marts 2024 kl. 10.00 og indtil videre fastholdes datoen for opstarten.

Formanden oplyste, at vi skal forvente ændringer i krolf-reglementet, som kort sagt vedrører håndtering af kuglen når den er havnet udenfor banen - men nærmere herom tilgår. Formanden oplyste endvidere, at indkøb af et brandsikret telt overvejes og det blev i denne forbindelse nævnt, at krolf-afdelingen har modtaget en anonym donation kr. 10.000,-. Opbevaring, anvendelse, forsikring m.m. af telt var ligeledes et samtaleemne og vil blive medtaget i overvejelser inden indkøb af telt.

Det blev oplyst, at tilmelding af hold til holdturneringen i Region Storstrømmen skal være Formanden i hænde senest 31 marts 2024.

Et forslag om afholdelse af Åbent Hus arrangement vil indgå i overvejelser om afvikling.

Gennemgang af økonomi var meget positiv og tilfredsstillende, til trods for uforudsete udgifter til reparation (også rottebesøg) af havetraktor.

Krolf-afdelingens fremtid var et væsentligt punkt på dagsorden og en vejledende afstemning ved håndsoprækning afslørede en markant og positiv stemning for, at krolf-afdelingen bliver en selvstændig forening i 2025.

Gurli foreviste klubveste,  hvilket gav anledning til livlig aktivitet med mange frivillige "ManneQuiner M/K".

Lisbeth uddelte vagtlister og kontaktliste  - 2024.


Vi skal have nye veste.......


Gurli har påtaget sig opgaven at finde en model på veste med vores logo på og har i denne forbindelse taget kontakt til sportsforretningen i Stege.

Vi er naturligvis spændte på, hvad Gurli vil præsentere for os og det kan allerede nu oplyses, at prisen sandsynligvis vil være et beløb mellem kr.  350,- og kr. 400,-.

Gurli oplyser, at der som minimum skal være bestillinger af 20 stk. veste.

Hvorvidt et tryk med vores navn på vesten kan komme på tale, vil få indflydelse på prisen.

Kontakt venligst Gurli hvis du ønsker en vest . . .

Tlf. 20482264


Foto af nuværende vest . . .