Tilmeldinger

i pensionistforeningen:


Jeg hedder Hanne Breiner og det er mig du taler med når du ringer til tlf. nr. 24243166 for at tilmelde dig til vore arrange-menter i pensionistforeningen.Husk, at du efter tilmelding skal indbetale tilmeldingsgebyr, som er anført i programmet.


Indbetaling til vores bank:


Konto:  6220-4745293 eller

MobilePay  503551.

Langebæk Krolf

Tilmelding i Langebæk Krolf:

💥

Opsamlingssteder: